Vi utför vi de flesta undersökningar och behandlingar på hundar och katter och har även operationsavdelning för mjukdelskirurgi, inkluderat kastrationer  av han och hondjur.

valp
valp

Vi har dentalröntgen och utför PTR (professionell tandrengöring), parodontalbehandlingar, tandlagningar, rotfyllningar och bettkorrigeringar.
 

Anna Wendel Leg. Vet
Anna Wendel Leg. Vet

Vi gör hembesök och utför även avlivningar i hemmet
Välkommen till den lilla personliga  kliniken på landet.
 

kanin
kanin
Anna och Marianne vidareutbildar sig i tandvård
Anna och Marianne vidareutbildar sig i tandvård

Tänder
 
 
Frakturerade tänder behöver åtgärdas – de läker inte av sig själva

På en frakturerad tand där pulpan dött ser man den döda pulpan som en svart prick. En sådan tand ska dras ut eller rotfyllas. En fraktur av en tand där pulpan öppnats är mycket smärtsam för hunden. Bakterier kan orsaka infektioner i den skadade tandens rotspets (rotspetsabscess) och bakterier kan även sprida via blodet till andra organ i kroppen.

Klicka på bilden så kan du läsa hela artiklen